همایش تهرانسر 97/4/31

همایش تهرانسر 97/4/31

همایش فنی تخصصی گروه بازرگانی دینا پارت در تاریخ 97/4/31 با حضور نمایندگان غرب تهران و جمع کثیری از مشتریان و تعمیرکارا و همچنین مدیران سازمان برگزار گردید.

این همایش با اجرای مجری توانمد صدا و سیما آقای بهروز تشکر صورت پذیرفت

همچنین در پایان مراسم به قید قرعه به مهمانان هدایای ارزشمندی تعلق گرفت.

در طول همایش با سخنرانی آقای وحید کارخانه مشتریان از خدمات و محصولات جدید دیناپارت آشنا شدند.