موتور و گیربکس

کاسه نمد جلو میل لنگ تندر 90
نمایش سریع
کاسه نمد جلو میل لنگ تندر 90
کاسه نمد میل سوپاپ تندر 90
نمایش سریع
کاسه نمد میل سوپاپ تندر 90
کاسه نمد عقب میل لنگ تندر 90
نمایش سریع
کاسه نمد عقب میل لنگ تندر 90
لاستیک ساق سوپاپ تندر 90
نمایش سریع
لاستیک ساق سوپاپ تندر 90
پولی دینام تندر 90
نمایش سریع
پولی دینام تندر 90
پولی سر میل لنگ تندر 90
نمایش سریع
پولی سر میل لنگ تندر 90
تسمه تایم (13RR1148( آلمان تندر 90
نمایش سریع
تسمه تایم (13RR1148( آلمان تندر 90
دنده فلایویل تندر 90
نمایش سریع
دنده فلایویل تندر 90
درپوش ترموستات تندر 90
نمایش سریع
درپوش ترموستات تندر 90