برق و انژکتور

پتانسومتر تندر 90
نمایش سریع
پتانسومتر تندر 90
مهره روغن (بیترون اصل ایتالیا) تندر 90 BC
نمایش سریع
مهره روغن (بیترون اصل ایتالیا) تندر 90 BC
مهره دنده عقب (بیترون اصل ایتالیا) تندر 90 BC
نمایش سریع
مهره دنده عقب (بیترون اصل ایتالیا) تندر 90 BC
مهره استپ ترمز سوکت مشکی (بیترون اصل ایتالیا) تندر 90
نمایش سریع
مهره استپ ترمز سوکت مشکی (بیترون اصل ایتالیا) تندر 90
مهره استپ ترمز سفید (بیترون اصل ایتالیا) تندر 90 BC
نمایش سریع
مهره استپ ترمز سفید (بیترون اصل ایتالیا) تندر 90 BC
کلید شیشه بالابر 90
نمایش سریع
کلید شیشه بالابر 90
بوق دیسکی تندر 90
نمایش سریع
بوق دیسکی تندر 90
مهره استپ ترمز تندر 90
نمایش سریع
مهره استپ ترمز تندر 90
وایر کوئل (بلند) تندر 90 ( طرح VALEO)
نمایش سریع
وایر کوئل (بلند) تندر 90 ( طرح VALEO)