مشهد - 1397

مشهد - 1397

همایش فنی تخصصی گروه بازرگانی دینا پارت در تاریخ 97/09/29 با حضور آقای مصلحتی نماینده استان خراسان و جمع کثیری از مشتریان و تعمیرکاران و هم چنین پرسنل سازمان با اجرای هنرمند توانمند جناب آقای تشکر در سالن همایش صبا در شهر مشهد برگزار گردید.

هم چنین در پایان مراسم به قید قرعه به میهمانان هدایای ارزشمندی تعلق گرفت.