بندر عباس - 1397

بندر عباس - 1397

همایش فنی و تخصصی گروه بازرگانی دیناپارت در تاریخ 97/12/03 با حضور جمع کثیری از مشتریان و تعمیرکاران در شهر بندرعباس برگزار گردید. در ادامه مراسم پس از تقدیر و تشکر از نمایندگان محترم ، موضوعاتی چون رعایت حقوق مصرف کننده و افزایش کیفیت محصولات مطرح گردید.

 هم چنین در پایان مراسم به قید قرعه به میهمانان هدایای ارزشمندی تعلق گرفت.