کرمان - 1397

کرمان - 1397

همایش فنی - تخصصی دینا پارت با حضور مدیران ارشد و مشتریان گرانقدر روز پنجشنبه 16 اسفند 97 در شهر کرمان مجتمع پذیرایی پالیز برگزار گردید .

هدف از برگزاری این همایش تعیین خط مشی و چشم اندازهای شرکت دیناپارت و هم سو کردن اهداف نمایندگان با اهداف کلان شرکت در سال 1397 و برنامه های آتی رو به رشد شرکت در سال 1398 بود .

خانواده دیناپارت در این همایش از قطعات جلوبندی "راین" و مجموعه چراغ های "S.N.T" رونمایی کرد .

همچنین در این همایش با اهدای لوح یاد بود و جوایز ویژه از حضار محترم تقدیر به عمل آمد .