بوکان - 1400

بوکان - 1400

 پاییز 1400 ، بوکان شاهد گردهمایی خانواده بزرگ دیناپارت بود. 

پس از تلاوت قرآن کریم مراسم با سخنرانی جناب آقای حاج ملکی ، نماینده محترم دیناپارت در شهر بوکان در رابطه با کیفیت قطعات و آشنایی بیشتر متخصصین این شهر با محصولات گروه بازرگانی دیناپارت آغاز گردید. در ادامه جناب آقای مهندس محبی ، مدیریت واحد بازاریابی به موضوعاتی چون اهداف آتی سازمان ، افزایش کیفیت قطعات و گسترش سبد محصولات اشاره فرمودند.

در این همایش تیم خدمات پس از فروش دیناپارت ، جهت پاسخگویی به سوالات میهمانان حضور داشتند.

در پایان مراسم پس از اجرای نمایشی مسرور، به قید قرعه جوایزی خدمت حضار تقدیم گردید.