موتور و گیربکس

بلبذینگ کلاچ 2039پراید
نمایش سریع
بلبذینگ کلاچ 2039پراید
دیاق فن پراید
نمایش سریع
دیاق فن پراید
ديسک و صفحه کامل (UNIX) پرايد SECO ساخت کره (BC)
نمایش سریع
ديسک و صفحه کامل (UNIX) پرايد SECO ساخت کره (BC)
لوله برگشت آب پراید
نمایش سریع
لوله برگشت آب پراید
پلوس کامل بلند absپراید unix
نمایش سریع
پلوس کامل بلند absپراید unix
بغل یاتاقان 025 پراید دینا
نمایش سریع
بغل یاتاقان 025 پراید دینا
رینگ موتور 025 unix پراید ساخت ژاپن
نمایش سریع
رینگ موتور 025 unix پراید ساخت ژاپن
اهرم دوشاخ کلاچ یورو 4 پراید
نمایش سریع
اهرم دوشاخ کلاچ یورو 4 پراید
دنده کیلومتر شمار پراید
نمایش سریع
دنده کیلومتر شمار پراید