برق و انژکتور

کوئل زیمنس تکی (4و1)بدون براکت پراید
نمایش سریع
کوئل زیمنس تکی (4و1)بدون براکت پراید
کوئل زیمنس تکی (2و3)بدون براکت پراید
نمایش سریع
کوئل زیمنس تکی (2و3)بدون براکت پراید
سوزن انژکتور زیمنس قدیم پراید
نمایش سریع
سوزن انژکتور زیمنس قدیم پراید
استپر موتور فلزی پراید unix
نمایش سریع
استپر موتور فلزی پراید unix
مهره آب انژکتور ساژم سرسبز پراید
نمایش سریع
مهره آب انژکتور ساژم سرسبز پراید
سنسور اکسیژن یورو 4 بالا کوتاه پراید
نمایش سریع
سنسور اکسیژن یورو 4 بالا کوتاه پراید
دستگاه شیشه بالابر دستی جلو راست پراید
نمایش سریع
دستگاه شیشه بالابر دستی جلو راست پراید
دستگاه شیشه بالابر دستی جلو چپ پراید
نمایش سریع
دستگاه شیشه بالابر دستی جلو چپ پراید
دوشاخه استارت پراید
نمایش سریع
دوشاخه استارت پراید