موتور و گیربکس

مجموعه شیلنگ های بخارات تیبا
نمایش سریع
مجموعه شیلنگ های بخارات تیبا
شیلنگ تخلیه آب اواپراتئر کولر تیبا
نمایش سریع
شیلنگ تخلیه آب اواپراتئر کولر تیبا
شیلنگ کج بخاری گازسوز تیبا
نمایش سریع
شیلنگ کج بخاری گازسوز تیبا
شیلنگ راست بخاری گازسوز تیبا
نمایش سریع
شیلنگ راست بخاری گازسوز تیبا
بلبرینگ شفت گیربکس تیبا
نمایش سریع
بلبرینگ شفت گیربکس تیبا
تسمه تایم pk4تیبا
نمایش سریع
تسمه تایم pk4تیبا
پوسته گیربکس تیبا
نمایش سریع
پوسته گیربکس تیبا
واشر منیفولد عینکی تیبا
نمایش سریع
واشر منیفولد عینکی تیبا
رینگ موتور استاندارد تیبا
نمایش سریع
رینگ موتور استاندارد تیبا