بدنه و تزئینات

اهرم ترمز دستی تیبا
نمایش سریع
اهرم ترمز دستی تیبا
تیغه برف پاکن 18-12اینچ تیبا
نمایش سریع
تیغه برف پاکن 18-12اینچ تیبا
کابل ترمز دستی (جلو)شاخه اصلی تیبا
نمایش سریع
کابل ترمز دستی (جلو)شاخه اصلی تیبا
سیم گاز انژکتور تیبا
نمایش سریع
سیم گاز انژکتور تیبا
چراغ جلو راست اسپرتي تيبا (BC) (SNT)
نمایش سریع
چراغ جلو راست اسپرتي تيبا (BC) (SNT)
چراغ جلو راست اسپرتي تيبا (BC) (SNT)
نمایش سریع
چراغ جلو راست اسپرتي تيبا (BC) (SNT)
چراغ جلو چپ اسپرتي تيبا (BC) (SNT)
نمایش سریع
چراغ جلو چپ اسپرتي تيبا (BC) (SNT)
چراغ جلو چپ (بدون موتور) تيبا (BC) (SNT)
نمایش سریع
چراغ جلو چپ (بدون موتور) تيبا (BC) (SNT)
چراغ جلو راست (بدون موتور) تيبا (BC) (SNT)
نمایش سریع
چراغ جلو راست (بدون موتور) تيبا (BC) (SNT)