بدنه و تزئینات

آینه برقی کامل چپ تیبا
نمایش سریع
آینه برقی کامل چپ تیبا
آچار چرخ تیبا
نمایش سریع
آچار چرخ تیبا
کابل رها کننده درب صندوق تیبا
نمایش سریع
کابل رها کننده درب صندوق تیبا
باک 6 لایه پلیمری یورو 4
نمایش سریع
باک 6 لایه پلیمری یورو 4
قفل داخل درب جلو چپ
نمایش سریع
قفل داخل درب جلو چپ
چراغ نمره عقب با لامپ
نمایش سریع
چراغ نمره عقب با لامپ
منبع آب اضافه(طرح جدید)بدون لوله
نمایش سریع
منبع آب اضافه(طرح جدید)بدون لوله
چراغ سقف با لامپ
نمایش سریع
چراغ سقف با لامپ
قفل داخل درب جلو راست
نمایش سریع
قفل داخل درب جلو راست