تعلیق ، ترمز و فرمان

اکسل عقب تندر 90
نمایش سریع
اکسل عقب تندر 90
رینگ چرخ فولادی تندر 90
نمایش سریع
رینگ چرخ فولادی تندر 90
توپی چرخ جلو تندر 90
نمایش سریع
توپی چرخ جلو تندر 90
دیسک ترمز تندر 90
نمایش سریع
دیسک ترمز تندر 90
لنت ترمز جلو Dina teach تندر 90
نمایش سریع
لنت ترمز جلو Dina teach تندر 90
میل توپی تندر 90
نمایش سریع
میل توپی تندر 90
فنر لول عقب تندر 90
نمایش سریع
فنر لول عقب تندر 90
سگدست راست تندر 90
نمایش سریع
سگدست راست تندر 90
سگدست چپ تندر 90
نمایش سریع
سگدست چپ تندر 90