تعلیق ، ترمز و فرمان

پلوس کامل راست (GKN آلمان) ABS تندر 90
نمایش سریع
پلوس کامل راست (GKN آلمان) ABS تندر 90
بلبرینگ چرخ عقب تندر 90
نمایش سریع
بلبرینگ چرخ عقب تندر 90
بلبرینگ چرخ جلو ABS و 48 پل (با خار و پیچ ( تندر 90
نمایش سریع
بلبرینگ چرخ جلو ABS و 48 پل (با خار و پیچ ( تندر 90
گردگیر پلوس بغل گیربکس تندر 90
نمایش سریع
گردگیر پلوس بغل گیربکس تندر 90
فنر لول جلو تندر 90
نمایش سریع
فنر لول جلو تندر 90
پلوس چپ ABSکامل (GKN آلمان) تندر 90
نمایش سریع
پلوس چپ ABSکامل (GKN آلمان) تندر 90
دسته موتور شاتونی 5641 تندر 90
نمایش سریع
دسته موتور شاتونی 5641 تندر 90
گردگیر پلوس چرخ (سه گوش)تندر 90
نمایش سریع
گردگیر پلوس چرخ (سه گوش)تندر 90
پلوس چپ ABS
نمایش سریع
پلوس چپ ABS