م Dina part | دینا پارت

بدنه و تزئینات

قفل درب عقب چپ طرح قدیم پارس
نمایش سریع
قفل درب عقب چپ طرح قدیم پارس
قفل درب جلو راست طرح قدیم پارس
نمایش سریع
قفل درب جلو راست طرح قدیم پارس
قفل درب جلو چپ طرح قدیم پارس
نمایش سریع
قفل درب جلو چپ طرح قدیم پارس
زبانه قفل صندوق عقب پارس
نمایش سریع
زبانه قفل صندوق عقب پارس
قاب بادگیر فن پژو پارس
نمایش سریع
قاب بادگیر فن پژو پارس
درب پوش محافظ روی درجه شناور داخل باک پارس
نمایش سریع
درب پوش محافظ روی درجه شناور داخل باک پارس
نوار آبگیری بیرونی عقب راست پارس
نمایش سریع
نوار آبگیری بیرونی عقب راست پارس
نوار آبگیر بیرونی عقب راست پارس
نمایش سریع
نوار آبگیر بیرونی عقب راست پارس
نوار آبگیری بیرونی جلو راست پارس
نمایش سریع
نوار آبگیری بیرونی جلو راست پارس