م Dina part | دینا پارت

بدنه و تزئینات

زه درب عقب راست پرشیا
نمایش سریع
زه درب عقب راست پرشیا
زه درب جلو چپ پرشیا
نمایش سریع
زه درب جلو چپ پرشیا
زه درب جلو راست پرشیا
نمایش سریع
زه درب جلو راست پرشیا
دستگیره تنظیم پشتی صندلی جلو چپ مشکی رنگ پارس
نمایش سریع
دستگیره تنظیم پشتی صندلی جلو چپ مشکی رنگ پارس
دستگیره تنظیم پشتی صندلی جلو راست بژ رنگ پارس
نمایش سریع
دستگیره تنظیم پشتی صندلی جلو راست بژ رنگ پارس
دستگیره تنظیم پشتی صندلی جلو چپ بژ رنگ پارس
نمایش سریع
دستگیره تنظیم پشتی صندلی جلو چپ بژ رنگ پارس
درب باک بنزین بیرونی پژو 405 و پارس
نمایش سریع
درب باک بنزین بیرونی پژو 405 و پارس
جلو پنجره نوک مدادی پرشیا با آرم (جعبه تکی)
نمایش سریع
جلو پنجره نوک مدادی پرشیا با آرم (جعبه تکی)
جلو پنجره مشکی پرشیا با آرم (جعبه تکی)
نمایش سریع
جلو پنجره مشکی پرشیا با آرم (جعبه تکی)