برق و انژکتور

سوئیچ استارت تکی پراید
نمایش سریع
سوئیچ استارت تکی پراید
دستگاه شیشه بالابر راست پراید طرح زانتیایی
نمایش سریع
دستگاه شیشه بالابر راست پراید طرح زانتیایی
کوئل روغنی پراید
نمایش سریع
کوئل روغنی پراید
کوئل جدید ( سوکت بغل) پراید
نمایش سریع
کوئل جدید ( سوکت بغل) پراید
کوئل دوقولو بدون براکت زیمنس پراید
نمایش سریع
کوئل دوقولو بدون براکت زیمنس پراید
شمع موتور ایریدیوم لیزری یورو 4 BC )NGK/SILZKR6B-11)پراید
نمایش سریع
شمع موتور ایریدیوم لیزری یورو 4 BC )NGK/SILZKR6B-11)پراید
شمع استاندارد انژکتوری دو گانه سوز BC )NGK/BKR-GAS) پراید
نمایش سریع
شمع استاندارد انژکتوری دو گانه سوز BC )NGK/BKR-GAS) پراید
شمع موتور جی پاور انژکنور س سوزنی 5 پراید BC )NGK/BKR5EGP)
نمایش سریع
شمع موتور جی پاور انژکنور س سوزنی 5 پراید BC )NGK/BKR5EGP)
شمع موتور استاندارد کاربراتوری پراید BC
نمایش سریع
شمع موتور استاندارد کاربراتوری پراید BC