برق و انژکتور

شمع موتور تک پلاتین انژکتوری پراید BC
نمایش سریع
شمع موتور تک پلاتین انژکتوری پراید BC
شمع موتور یورو 4 BC پراید
نمایش سریع
شمع موتور یورو 4 BC پراید
شمع دو پلاتین UNIX ، RPS42LZ2E پراید
نمایش سریع
شمع دو پلاتین UNIX ، RPS42LZ2E پراید
شمع سوزنی UNIX پراید
نمایش سریع
شمع سوزنی UNIX پراید
شمع سوزنی ایر یدیوم پراید
نمایش سریع
شمع سوزنی ایر یدیوم پراید
شمع تک پلاتین پراید
نمایش سریع
شمع تک پلاتین پراید
سنسور میل سوپاپ ساژم پراید
نمایش سریع
سنسور میل سوپاپ ساژم پراید
مهره فن حراراتی پراید
نمایش سریع
مهره فن حراراتی پراید
سنسور اکسیژن زیمنس یورو 4 پایین (بلند) پراید
نمایش سریع
سنسور اکسیژن زیمنس یورو 4 پایین (بلند) پراید