برق و انژکتور

دریچه گاز کامل زیمنس پراید
نمایش سریع
دریچه گاز کامل زیمنس پراید
سنسور(پتانسیومتر) دریچه گاز ساژم پراید
نمایش سریع
سنسور(پتانسیومتر) دریچه گاز ساژم پراید
پتانسیومتر زیمنس پراید (انواع مدل ها به جز SSAT )
نمایش سریع
پتانسیومتر زیمنس پراید (انواع مدل ها به جز SSAT )
پتانسیومتر دریچه گاز یورو 4 پراید
نمایش سریع
پتانسیومتر دریچه گاز یورو 4 پراید
پتانسیومتر زیمنس ( طرح EF7) پراید
نمایش سریع
پتانسیومتر زیمنس ( طرح EF7) پراید
باک بنزین انژکتور ریترنلس پراید
نمایش سریع
باک بنزین انژکتور ریترنلس پراید
باک بنزین انژکتور پلیمری پراید
نمایش سریع
باک بنزین انژکتور پلیمری پراید
باک بنزین کاربراتور پراید
نمایش سریع
باک بنزین کاربراتور پراید
باک بنزین یورو 4 پراید 131 . 111 . 132
نمایش سریع
باک بنزین یورو 4 پراید 131 . 111 . 132