برق و انژکتور

سنسور دور موتور زیمس پراید
نمایش سریع
سنسور دور موتور زیمس پراید
سنسور کیلومتر پراید
نمایش سریع
سنسور کیلومتر پراید
مپ سنسور- زیمنس پراید
نمایش سریع
مپ سنسور- زیمنس پراید
سنسور میل سوپاپ - زیمنس پراید
نمایش سریع
سنسور میل سوپاپ - زیمنس پراید
سنسور کیلومتر اتومات (جدید) پراید
نمایش سریع
سنسور کیلومتر اتومات (جدید) پراید
مهره فن 91 درجه مشکی کاربراتور پراید
نمایش سریع
مهره فن 91 درجه مشکی کاربراتور پراید
دمای آب مشکی زیمنس پراید
نمایش سریع
دمای آب مشکی زیمنس پراید
رله فن انژکتور با کاور پراید
نمایش سریع
رله فن انژکتور با کاور پراید
پتانسیومتر دریچه گاز مگنتی جدید پراید
نمایش سریع
پتانسیومتر دریچه گاز مگنتی جدید پراید